Motparts advokat krever kontoutskrifter

Publisert: 13.11.2020

Min motparts advokat ber om alle kontoutskrifter fra 2014-2019, selvangivelser, skatteoppgjør osv. Har han rett på dette da vi var samboere? Det er ingen plussverdi å hente i oppgjøret, så vet ikke helt grunnlaget for å spørre om disse dokumentene. Kan de få dette ut ved rettslig skritt hvis jeg nekter?

Svar:

Hovedregelen når det gjelder det økonomiske forholdet mellom samboerne er at hver part eier egne ting, i den grad det ikke er etablert felles sameie gjennom avtale, felles erverv eller sammenblanding av midler mv. Utgangspunktet er at hver enkelt tar med seg det man formelt eier ut av forholdet. Som samboer har du ikke rett til likedeling av det som er skapt i løpet av samboerskapet/forholdet, slik som etter ekteskapslovens regler.
Likevel vil det ofte kunne være en betydelig grad av innrettelse mellom partene og disponering av innsats og egne økonomiske ressurser, som skjer i tillitt til at partene skal fortsette samlivet både økonomisk og praktisk slik det er. Dersom det ikke er inngått avtale om sameie/fordeling av eiendeler ved et samlivsbrudd, kan det skape urimelige resultater for en part som formelt ikke har eiendomsrett til eiendeler av verdi eller oppsparte midler, jf. Rt. 1978 s. 1352.

I urimelige tilfeller der varigheten av samboerskapet og innrettelsen har vært betydelig, vil man som samboer etter en konkret skjønnsmessig vurdering kunne ha krav på kompensasjon/oppnå sameie i felles bolig, hytte og liknende, dersom man under samlivet har gjort en betydelig og/eller langvarig innsats som har muliggjort anskaffelsen av gjenstanden, jf. LG 2003 s. 8832.

Dersom en samboer skal ha mulighet til å vurdere sin økonomiske stilling, jf over, vil han eller hun være avhengig av å få oversikt over samboerens økonomi. For ektefeller gjelder at de har rett til innsyn i hverandres økonomi etter ekteskapsloven § 39. Samboere har ikke tilsvarende rettigheter.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: