Mottar ikke lønn etter sykemeldingsperiode

Publisert: 08.12.2020
Emneord:

Min datter har vært ansatt i 100 % fast stilling i barnevernet i flere år. Hun har vært delvis sykemeldt i 12 måneder (yrkesrelatert) og kan i dag arbeide 50% med utsikter om å kunne komme tilbake i fulltidsstilling. Hun har i dag imidlertid ingen tildelte arbeidsoppgaver og går hjemme uten å ha noe å gjøre uke etter uke. Hun mottar verken lønn og pensjon fra kommunen. Kommunen har ikke sagt opp arbeidsavtalen. Spørsmål: Kan hun selv med rette hevde at avtalen er oppsagt?

Svar:

Dette fremstår som en uavklart situasjon i relasjon til NAV og arbeidsavklaringspenger. Så lenge det ikke foreligger en formell oppsigelse, så vil hun være å anse som ansatt. Men hun er blitt sykemeldt, og derved mottar hun ikke lønn etter at arbeidsgiverperioden er utløpt. Forutsetningsvis vil hun nå være over på arbeidsavklaringspenger. Er hun usikker på sin status, så bør hun ta den opp med NAV.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: