Mottatt krav på gjeld som ikke finnes

Publisert: 24.02.2021

Jeg har mottatt krav på en gjeld jeg mener ikke finnes mer, men som har sitt opphav i et usikret lån jeg hadde tidligere. I skattemeldingen stod gjelden til aktuell bank i kr 0,- (kun innbetalte renter) og i Gjeldsregisteret står det ingenting om denne "gjelden". Kan et inkassofirma sende en sånn sak videre?

Svar:

Dersom kravet er reelt så vil det kunne kreves. Jeg forstår det slik at lånet i sin tid ble tatt opp av deg. Det oppstod da et gjeldsforhold mellom deg som debitor og långiver som kreditor. Slik gjeldsforhold bortfaller dersom kravet betales, ettergis eller foreldes.
Ofte kan det være vanskelig å få oversikt over gjeld. Det har blitt mer og mer vanlig at krav selges slik at det oppstår en ny kreditor, og også at inkassoselskaper skifter navn eller overdrar porteføljer. Verken Gjeldsregisteret eller Skatteetaten er sikre kilder for å finne ut av gjeldsforhold. Disse databasene har kun den informasjon som blir registrert. Det er ikke fullstendig registreringsplikt for krav. Kravets eksistens - din forpliktelse - er ikke avhengig av om kravet er registrert. Merk at lån foreldes etter 10 år. Påløpte renter foreldes løpende etter 3 år. Foreldelse kan brytes ved rettslig skritt (forliksklage / utleggsbegjæring) og ved erkjennelse som i noen tilfeller kan likestilles med delbetaling.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: