Mulig å få erstatning for tapt skolegang?

Publisert: 15.11.2021

Kunne jeg saksøkt kommunen får å ikke fått god nok oppfølging av barneskolen og ikke videregående? Mye mobbet på skolen. Det gikk over karakterer og helse.

Svar:

Det er mulig å gå til sak mot kommunen og kreve erstatning for mangelfull skolegang.

For å få erstatning må en rekke vilkår være oppfylt:
- Eleven mottok ikke den spesialundervisning som eleven hadde krav på da han gikk på skolen i henhold til opplæringsloven.
- Skoleeier må ha opptrådt uaktsomt, jfr. skadeserstatningsloven § 2-1. Kommunen som skoleeier må enten ved organiseringen av skolen, utøvelse av ledelse, ved PP-tjenesten eller ved lærerne være å bebreide for at eleven ikke har fått den opplæring eleven hadde rett på.
- Eleven må ha hatt et adekvat økonomisk tap som følge av mangelfull opplæring. Dersom eleven til tross for mangelfull opplæring, har klart seg økonomisk godt senere i livet, er det normalt ikke grunnlag for å kreve erstatning.
- Det må ha vært en årsakssammenheng mellom det forhold som skoleeier er ansvarlig for og det økonomiske tap som eleven mener å ha hatt som følge av mangelfull opplæring.

Dette er kompliserte saker, hvor bevissituasjonen kan være krevende ettersom det ofte er snakk om mange år tilbake i tid. Det er derfor å anbefale å kontakte en advokat som spesialiserer seg på slike saker og søke råd om du har en sak det er verdt å gå videre med, eller ikke. Du kan finne en advokat i ditt nærområdet hvis du trykker på knappen "Finn advokat" øverst på denne siden.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: