Muntlig avtale om høyere stillingsprosent

Publisert: 16.10.2020

Jeg har nå jobbet på en arbeidsplass i snart 3 år som deltidsansatt. Under denne perioden har jeg og min leder inngått en muntlig avtale 3 ganger om at jeg skal få en 100 % stilling. De to første gangene har ikke dette blitt overholdt. For noen uker siden inngikk vi en ny muntlig avtale om 100 %. Da var det helt klart at jeg skulle få denne. Ikke før det sto i kontrakten fikk jeg vite at stillingen kun varte i 4 måneder, så gjør de meg om til deltidsansatt igjen. Har jeg noen rettigheter her?

Svar:

Utgangspunktet er at det er avtalen som gjelder. Du har imidlertid en utfordring med å dokumentere hva som er avtalt, når det kun er muntlig.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: