Nabo har sagd ned en rad grantrær nær tomtegrensen..

Publisert: 19.05.2021

Nabo har sagd ned en rad grantrær nær tomtegrensen, og anlegger et stengjerde som med et nødskrik holder seg på hans tomt. Han er ikke interessert i å finne ut nøyaktig hvor grensen går. Nå viser det seg at han har vært over grensen og saget ned trær/vegetasjon på min tomt. I tillegg oppbevarer han alle grantrærne/avkappet han saget ned, i min hage. Han er uinteressert i dialog. Jeg ønsker erstatning OG mulighet til å sette opp høyt gjerde for å få tilbake usjenert hage. Hvordan går jeg frem?

Svar:

En nabo kan på visse vilkår kreve at trær fjernes, jf. grannelova § 10 jf. §§ 2-5. Dette gjelder først og fremst når trær, grener eller røtter kommer over på naboens eiendom. Det er i så fall krav om at du varsles og får mulighet til å ordne opp først. I tillegg kan man kreve at trær som står nærmere hus, hage, tun eller dyrka jord enn 1/3 av treets høye, og som er til skade eller særlig ulempe for naboen, fjernes. Det må ta foretas en avveining mellom dine interesser i å beholde trærne og naboens ulemper ved at trærne blir stående.

Uansett om naboen kan eller ikke kan kreve at noe gjøres med trærne, er det i utgangspunktet ulovlig å på eget initiativ felle trær på en annens eiendom. Dette anses som skadeverk.

Dersom naboen har felt trær på din tomt uten ditt samtykke, kan dette gi grunnlag for erstatning. En eventuell erstatning vil blant annet basere seg på hvor mange trær det er snakk om, om de var fullvoksne og verdien de hadde for deg (særlig dersom trærne hindret innsyn eller lignende).

Hvis naboen ikke er interessert i dialog du ønsker å forfølge det rettslig, så anbefaler jeg at du tar kontakt med en advokat.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: