Nabo kaster ting på andres eiendom

Publisert: 15.02.2018

Sliter med en nabo. Bor i et hus som egentlig ut fra reguleringsplan ikke har tilgang til kommunal vei uten å kjøre på naboens private vei. Om vinteren blir denne delen ikke måket og hvis den blir så blir snøen kastet på tomten vår. Ut fra det jeg vet så gjelder §2 her i naboloven. I tillegg så kaster naboen søppel (brukt kattesand) på grensen av vår og deres tomt. Lukten er forferdelig. Prøvde snilt å spørre om det, uten hell. Hva kan jeg gjør i de to tilfellene?

Svar:

Det er korrekt at naboloven § 2 regulerer disse to tilfellene. Dersom den såkalte tålegrensen i naboloven § 2 blir ansett å være overskredet, vil du kunne fremsette krav om retting og/eller erstatning i tråd med reglene om dette i naboloven § 9 og § 10. Dette skjer imidlertid ikke av seg selv, og det kan følgelig være hensiktsmessig at du engasjerer en advokat med god erfaring på naborettens område for å få nærmere bistand i saken.

Del denne artikkelen: