Nabo nekter bruk av innkjørsel

Publisert: 04.09.2020

Vi har en tomt. Naboen nekter oss bruk av innkjørsel til tomten vår. Vi skal bygge hus og lurer på om han kan nekte oss bruk av innkjøring til tomten?

Svar:

Svaret til dette bør være enkelt. Har dere en rett til slik innkjøring til tomten deres eller ikke. Svaret på dette spørsmål gir dere videre svar på om naboen kan nekte dere eller ikke.

Ved fradeling av tomter i dag så er det i utgangspunktet et krav om at slik adkomst skal foreligge. For eldre tomter så kan man finne ennå tilfeller der slik adkomst ikke var etablert, men da skal man nok ganske langt tilbake i tid.

Om det ut i fra dette blir en tvist om dette så må dette løses gjennom en domstolsbehandling, alternativt at man forsøker konfliktsrådet.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: