Nabo nekter bruk av vei

Publisert: 07.03.2018

Nabobonden har en vei over min eiendom frem til offentlig vei. I dag ville jeg hogge litt ved langs denne veien på min egen eiendom. Naboen bestrider ikke at jeg kan hogge, men mener det er hans vei og at jeg ikke kan benytte den til å hente veden. Det er snakk om å kjøre 50 meter på vei med traktor - på min egen eiendom. Kan han nekte meg å kjøre på en vei som ligger på min eiendom?

Svar:

Dersom veien ligger på din eiendom, vil det sannsynligvis ikke være din nabo som eier veien. Det er nok mer sannsynlig at din nabo har bruksrett til veien som en vanlig servitutt.

Hvis dette er tilfellet vil din nabo ikke kunne nekte deg å bruke veien, med mindre det fremgår eksplisitt av stiftelsesgrunnlaget for vegretten at bruken av vegen skal være eksklusiv til fordel for han. Det samme gjelder dersom din bruk av vegen vil innebære en urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for din nabo. Du bør imidlertid undersøke stiftelsesgrunnlaget nærmere for å avklare nøyaktig hvilke rettigheter som din nabo har til veien.

Del denne artikkelen: