Naboen graver renner i felles vei

Publisert: 19.05.2021

Vi har en felles adkomstvei av grus som flere naboer benytter. Den ene naboen som bor nærmest veien graver renner/grøfter som i dag er blitt som holer og humper i veien. Vi har tatt dette opp, men de mener det er nødvendig for at vannet skal renne av. Disse er mye større en nødvendig, og blir bare utført for å irritere andre naboer. Må dette opp i jordskifteretten, eller kommer en ingen vei med det der heller?

Svar:

Det er uklart om adkomsten er en gangvei eller bilvei, og hvorvidt veien er privat eller offentlig. Jeg legger likevel til grunn at det er en privat bilvei siden den er av grus.

Bruken av veien vil enten reguleres av avtale direkte med grunneier, eller særskilt gjennom private veglag, jf. veglova § 54. Det er da enten avtalen eller veglaget som avgjør hvem som har rett til å bruke veien, hvordan vedlikehold skal foregå og hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet.

Dersom dere har et veglag eller annen organisert sammenslutning (eks. hytteforening eller sameie) med ansvar for veien, vil denne ved flertallsvedtak kunne regulere bruken av veien.

Hvis dere ikke har organisert et veglag, så burde dette opprettes. Dere vil da kunne utarbeide vedtekter som bestemmer hvem som kan bruke veien, vilkår for bruk av veien, hvordan vedlikehold skal fordeles og vilkår for å gi nye personer rett til å bruke veien.

Utgangspunktet er at alle som bruker veien plikter å holde veien i forsvarlig og brukende stand. Naboen kan ha rett til å grave disse rennene av hensyn til å unngå skader på egen eiendom, men har samtidig en plikt til å holde veien i forsvarlig og brukende stand. Hva som er nødvendig vil selvfølgelig vareie med forholdene på stedet, og blir vanskelig å vurdere generelt.

Jeg vil først råde deg til å ta saken opp med naboen igjen, eventuelt i veglaget/sameiet. Hvis det først og fremst er størrelsen på rennene som er problemet, så burde det være mulig å finne en løsning.

Dersom man ikke kommer til enighet, har jordskifteretten mulighet til å gjøre vedtak om bygging, utbedring, vedlikehold og drift av privat veg.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: