Naboen har tatt seg til rette på eiendom

Publisert: 04.08.2020

Vi har kjøpt en bolig fra 1979. Ikke så lenge etter så vi at naboen har tatt seg til rette på vår eiendom. Ca 33 kvm av 460 kvm. Det er ingenting som er tinglyst i forbindelse med dette. Vi har ikke fått beskjed om dette i forbindelse med kjøpet. Har vi noen som helst rett på å få tilbake eiendommen vi har betalt for?

Svar:

I utgangspunktet må det vurderes hvilken type eiendomskrenkelse som foreligger og på hvilket grunnlag.

Jeg kan tenke meg at det kan være snakk om et bygg eller et hageanlegg eller adkomstvei som her er etablert helt eller delvis på deres eiendom. Jeg antar videre at denne "eiendomskrenkelsen" ikke har vært en eiendomskrenkelse i forhold til selger av eiendommen. Det vil si at denne krenkelsen er i grunn etter avtale med tidligere selger. Disse forhold må jeg bare spekulere i da det er ikke opplyst noe om dette.

Om dere har kjøpt eiendommen i god tro uten noen opplysninger om slik eiendomskrenkelse, så er det en mulighet for at den eventuelle legitime rett vedkommende nabo hadde i forhold til denne "eiendomskrenkelsen" har blitt ekstingvert i forhold til deres kjøp. Det vil si at naboens konkurrerende rett til denne krenkelsen må vike i forhold til deres eiendomskjøp om denne rettigheten ikke har vært tinglyst, og dere har gjennomført kjøpet i god tro. Dette følger av tinglysningslovens bestemmelser. Men jeg vil varsle om at det kan stilles spørsmål ved deres "god tro" om eiendomskrenkelsen er synlig i forkant av kjøpet.

Alternativt om det faktisk er slik at naboens eiendomskrenkelse står seg i forhold til deres kjøp så er det et spørsmål om det kan foreligge en mangel ved deres kjøp av rettslig karakter, i så fall vil jeg foreslå at man retter en reklamasjon så snart som mulig opp mot selger.

Men her igjen kan det være et spørsmål om deres undersøkelsesplikt ved kjøpet om denne krenkelsen har vært synlig ved kjøpet.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: