Naboens mat stinker

Publisert: 25.11.2020

Lukten av mat som fyller huset mitt hver dag, dette produseres av en nabo som bor under huset mitt, lukten er ikke hyggelig, den er frastøtende.

Svar:

I og med at du beskriver situasjonen slik at naboen bor "under huset" ditt så antar jeg at du bor i en leilighet i et sameie eller borettslag.

Jeg har tidligere svart på slike spørsmål ved et svar som er publisert: 19.06.2018 som du kan søke opp her.

Men konklusjonen er igjen at dette er definitivt et anliggende i boligselskapet som bør se hen til problemet. I ditt tilfelle er det beskrevet helt konkret at det gjelder matlukt. I utgangspunktet tenker jeg at man skal ha en frihet til å lage den maten man vil, men jeg forstår at dette kan gi et ubehag som ikke er akseptabelt hos andre. Grunnet denne motstriden mellom ulike interesser så tror jeg at slike konflikter bør løses ikke gjennom jussen men i stedet finne praktiske løsninger ad selve ventilasjonsanlegget hos dere.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: