Næringseiendommer selges på tvangssalg

Publisert: 09.06.2020

Min sønn eier tre eiendommer (en næringseiendom, ett hus og en tilleggstomt). Etter mislighold av lån har banken begjært tvangssalg, og medhjelper valgt av tingretten har lagt ut alle de tre eiendommene for salg samlet. Næringseiendommen alene har takst på langt over samlet pris, og vil også dekke utestående alene. Ettersom jeg forstår av lov om tvangsfullbyrdelse § 11-19, skal eiendommene selges enkeltvis, så fremt de ikke er adskilt etter at pantekrav ble stiftet. Det er de ikke. Hva gjør vi?

Svar:

Dette må dere ta opp med advokaten som har tvangssalget. Det kan være faktiske forhold her ved saken som er avgjørende for de vurderingene som er tatt. Det er derfor medhjelper som må besvare slike spørsmål fra din sønn, evt. at han gir fullmakt til deg for å kunne representere han.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: