Når får arving informasjon om testamente?

Publisert: 16.09.2020

Hvor lang tid tar det før en arving får greie på innholdet i et testament? Dette gjelder arvinger som ikke er i familie med avdøde.

Svar:

Det er ikke noe fast svar på dette.

Dersom testamentet er sendt inn til tingretten vil de varsle om dette når de får inn en dødsmelding på en person.

Hvis det ikke er registrert vil tingretten spørre livsarvingene om det foreligger et testament som de da må legge frem for tingretten.

Er du klar over at du er testamentsarving og vedkommende er død kan du selv kontakte tingretten for å be om informasjon.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: