Når gjelder arbeidsmiljølovens § 10-9?

Publisert: 12.04.2021

Gjelder arbeidsmiljølovens § 10-9 kun pålagt overtidsarbeid? Altså ikke overtid en velger selv å ta på seg, men overtidsarbeid arbeidsgiver pålegger deg.

Svar:

Utgangspunktet er at overtid skal pålegges av arbeidsgiver dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for overtidsarbeid, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6. Bestemmelsen om ekstra pause ved overtidsarbeid i § 10-9 (2) må ses i sammenheng med dette. Etter min vurdering vil bestemmelsen om ekstra pause ved overtidsarbeid ikke få anvendelse i tilfeller der en ansatt med avtalt fleksibel arbeidstid selv velger å arbeide to timer ekstra en dag, mot tilsvarende kortere arbeidstid en annen dag.

Del denne artikkelen: