Når gjelder pliktdelsarv?

Publisert: 23.09.2020
Emneord: ,

Pliktdelsarven er begrenset til 1 million kroner per barn. Du har med andre ord krav på 1 million kroner fra både mor og far, hvis arven er stor nok til det. Med tre barn blir for eksempel den samlede pliktdelsarven 6 millioner kroner. I den nye arveloven som kommer er pliktdelsarven økt til 15 G. Det er nesten 1,5 millioner kroner. Loven vil sannsynligvis bli gjeldende i 2021. Gjelder pliktdelsarv fra både mor og far hvis mor er død og far sitter i uskiftet bo?

Svar:

De nye pliktdelsreglene vil gjelde fra 1.1.2021. Om man har skrevet testament før dette, vil likevel de nye pliktdelsreglene gjelde fra ett åer etter ikrafttredelse, dvs fra 1.1.2022. Det vil da også gjelde testament førstavdøde har skrevet i et uskiftebo.

Husk at gjenlevende - om det ikke foreligger testament fra førstavdøde - kun kan bestemme over sin halvdel av boet. Så far kan ikke begrense livsarvingene for halvparten av boet som er etter mor.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: