Når kan arbeidsavtalen sies opp?

Publisert: 21.06.2021

Jeg jobber i et privat selskap, og jeg har i arbeidsavtalen en "lock-in" en periode som sier (kontrakt på engelsk): if the employement agreement is terminated before 30.03.2022....", er mitt økonomiske insentiv tapt. Jeg vil gjerne vite hva "terminated before 30.03.2022" betyr. Er 30.03.2022 den siste dagen i selskapet (etter 3-måneders oppsigelsestid) eller oppsigelsesdagen (før 3-måneders oppsigelsestid).

Svar:

En naturlig tolkning av ordlyden i arbeidskontrakten tilsier at hvis du sier opp arbeidsavtalen før 30.3.2022, så mister du retten til den økonomiske kompensasjonen/stay-on-bonusen. Med mindre partene derimot har ment noe annet og har en annen felles forståelse av kontrakten, så er min anbefaling å legge til grunn en ren ordlydsfortolkning. Med tre måneders oppsigelsestid vil du kunne si opp kontrakten 31.3.2022 og arbeide ut oppsigelsestiden til og med juni 2022, i kombinasjon med retten til å motta stay-on-bonus.

Del denne artikkelen: