Når kan barnevernet ta barnet ut av en familie?

Publisert: 06.03.2018

I en barnevernssak skal det foreligge skriftlig vedtak fra Fylkesnemda for at Barnevernet kan ta barna ut av en familie? Hvilke rettigheter har foreldrene dersom barna skal tas fra mor og far? Må det være mer enn èn kilde før barnevernet griper inn?

Svar:

Det stemmer. For at barnevernet skal kunne ta barnet ut av en familie mot foreldrenes vilje må det foreligge et skriftlig vedtak fra Fylkesnemnda. Når barnevernet vurderer at den omsorgen barnet får hos sine foreldre er så mangelfull at barnevernet vil fremme sak om omsorgsovertakelse har foreldrene rett til å få oppnevnt egen advokat på det offentliges regning.

Det rettslige kravet for en omsorgsovertakelse er at det foreligger "alvorlige mangler" med den omsorgen barnet får. Barnevernet må foreta en grundig undersøkelse hvor det normalt undersøkes ved flere kilder om det foreligger "alvorlige mangler" ved den omsorgen barnet får, før de fremmer en sak om omsorgsovertakelse til Fylkesnemnda.

Del denne artikkelen: