Når skal feriepenger utbetales etter oppsigelse?

Publisert: 07.12.2020

Jeg har jobbet et sted i fem år og skal slutte i jobben til jul. Vi får utbetalt på etterskudd, det du har jobbet i desember, får du utbetalt i januar osv. Når har jeg rett til å få utbetalt feriepengene mine? Om jeg jobber fullt ut 2020, og får betaling for det jeg jobbet i desember i januar? Skal jeg få dette utbetalt (ferielønn med grunnlag fra 2020) i januar? eller sommeren? og det jeg får utbetalt i januar, skal det utbetales sommeren 2021?

Svar:

Du har krav på å få utbetalt hele din restlønn og de feriepengene du har opparbeidet ved siste avlønning. Det er alltid litt ulikt hvordan lønn utbetales. Men det er vanlig å få lønn midt i måneden (15. eller 20.). Det medfører etterskuddslønn fra 1.-15. og forskuddslønn fra 16.-31. Så arbeidsgiver skal ikke ha noe problem med å beregne hva du har til gode av feriepenger. Dette kan bli annerledes om en har provisjonslønn eller arbeider mye overtid, ubestemte vakter osv. Da har en krav på utbetaling av opptjent lønn på siste arbeidsdag. Men, dette blir ofte kludrete å håndtere for arbeidsgiver, og vanskelig å kontrollere for den ansatte. En finner som regel frem til gode løsninger etter avtale. Mest praktisk er at variabel lønn utbetales første lønningsdag etter fratreden, om en da har alle parametere på plass, slik som omsetning mht provisjonslønn og vaktlister for timelønn eller overtidsbetaling. Det kan ta litt tid å samle sammen slike data. Men, så er det dette med beskatning. Hvis feriepenger utbetales i ferieåret, dvs. i det året en avvikler ferie, så trekkes det ikke skatt. Dette fordi skattetabellene eller skatteprosenten er justert for dette, slik at en hele tiden betaler litt mer skatt enn det som er korrekt etter lønnen, slik at en slipper skattetrekk på feriepenger. Men, hvis en får feriepengene utbetalt året før en avvikler ferien, så blir det fullt skattetrekk. Ofte avtales det med arbeidsgiver at feriepenger utbetales som ordinært i påfølgende juni eller juli, alt etter hva som er vanlig i bedriften. Men for å komme best ut av det, bør den ansatte be om å få feriepengene som er opptjent i 2020, utbetalt i januar 2021. Da slipper en skattetrekk, og en har pengene disponibelt lenger enn om en venter til den vanlige ferietiden. Men det krever litt selvdisiplin å avsette det som er utbetalt. For, hos ny arbeidsgiver vil en ikke få utbetalt de samme feriepengene når en tar ferie, og så står en der uten penger i ferien. Det er kjipt. Derfor velger mange tvungen sparing og venter med å få feriepengene utbetalt til når den gamle arbeidsgiver utbetaler disse som normalt. Men, på den annen side, så må en også tenke på arbeidsgivers soliditet. Går arbeidsgiver konkurs etter din fratreden, men før du skulle hatt feriepengene utbetalt, så må du slå bedriften konkurs for å få feriepengene fra Statens Lønnsgarantifond, så lenge du ikke innehadde en lederstilling som kan medføre at du faller utenfor ordningen til Statens Lønnsgarantifond. Det aller sikreste er altså "hit med penga", men kjenner du arbeidsgiver og dennes soliditet, så blir det mer å feriere for i 2021 om du venter til januar med å få feriepengene utbetalt. Men, dette er jo også avhengig av samarbeide med arbeidsgiver. Noen arbeidsgivere ser det ofte som greiest å bli ferdig med tidligere ansatte og utbetale alt siste lønningsdag.
Når det gjelder lønn i januar, så løses dette på samme måten, men da er vi i 2021, slik at du må vente til januar 2022 for å få opptjente feriepenger fra januar 2020 uten skattetrekk. De utgjør 1/12-del ca. av dine totale feriepenger i 2021, så du kan kanskje overkomme å disponere disse pengene før du har ferie i 2022? Uansett det er ditt valg og du må tenke hva som er best for deg. Lykke til.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: