Nattevakt som spiser av ferien

Publisert: 02.02.2021
Emneord: , ,

Kan en nattevakt avsluttes kl. 07:45 søndag før ferie og ny nattevakt starte kl. 22:00 på siste søndag i ferien? I følge ferieloven kan vel ikke arbeidsgiver forlange dette, ettersom man skal ha fri en av søndagene? I følge ferieloven skal man også ha 16 timer fri i tillegg til 3 uker/21 døgn ferie nettopp for å unngå at man må jobbe både siste søndag før ferie og på søndag/siste feriedag.

Svar:

En har krav på fri en av disse søndagene.
Ferieloven, §5, pkt. 4) (Tilleggsfritid ved søndags- og skiftarbeid, uregelmessig arbeidstid mv)
Arbeidstaker som arbeider på søndager kan kreve å få arbeidsfri enten på søndag som faller umiddelbart før ferien, eller på søndag umiddelbart etter. Dette gjelder likevel bare ved avvikling av ferieperiode som omfatter minst 6 virkedager.
Arbeidstaker kan kreve at tiden fra arbeidets avslutning før ferien til det påbegynnes etter ferien skal utgjøre til sammen minst 16 timer i tillegg til feriefritiden etter bestemmelsene ovenfor. Dette gjelder likevel bare ved avvikling av ferieperiode som omfatter minst 18 virkedager

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: