NAV har delt informasjon uten samtykke

Publisert: 01.09.2021
Emneord: ,

Er sykemeldt. Fikk plutselig sms fra sjefen om at han hadde fått beskjed av NAV via lege om at jeg aldri kom til å komme tilbake i den jobben. Dette har vært mellom meg og min lege, som NAV har innsyn i. Og har så blitt delt, uten samtykke, med min arbeidsgiver. Det kan da ikke være lov? Ikke svarer NAV på hva de har sagt heller.

Svar:

Det er lagt opp til samarbeide mellom arbeidstaker, NAV, fastlege og arbeidsgiver for langtidssykemeldte. En viss informasjonsflyt må til for at dette samarbeidet skal fungere. Ingen tredjepart har anledning til å opplyse om taushetsbelagte helseopplysninger uten samtykke fra arbeidstaker. Dette må vurderes ut fra det konkrete tilfellet og behovet for utvekslingen av opplysningene, herunder prosessen mht arbeidsavklaringspenger og uførepensjon-

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: