Nekte kjøring til båtplass

Publisert: 14.06.2018

Vi har en person som har en båtplass slik at han må ned vår vei og gjennom vårt tun, samt en parkeringsplass som er angitt et annet sted. I mange år har han kjørt hele veien ned til båtplassen og parkert der. Vi er nye eiere og ønsker at han skal bruke den angitte parkeringsplassen som er tinglyst. Kan vi nekte han å kjøre hele veien ned? Det står kun om båtplass og parkering i heftelsen, ikke noe om veirett. Og er ikke tinglyste avtaler med forrige eier gyldig?

Svar:

I utgangspunktet vil dere kunne nekte den aktuelle personen å benytte veien dersom det kun er båtplass og parkeringsplass som er eksklusivt angitt i den tinglyste heftelsen.

Det finnes imidlertid to nokså praktiske unntak fra dette utgangspunktet. For det første vil en servitutt kunne endre seg gjennom bruken og forholdene for øvrig. Det finnes nemlig flere eksempler fra rettspraksis på at en endret bruk sammenlignet med det opprinnelige stiftelsesgrunnlaget etter en konkret vurdering har blitt akseptert av domstolene. Ved denne vurderingen vil omfanget av den aktuelle bruken og eventuelt samtykke fra tidligere eier være av sentral betydning.

For det andre kan den aktuelle personen ha ervervet bruksrett til veien gjennom reglene om hevd. For å erverve bruksrett til fast eiendom gjennom disse reglene, er det flere ulike vilkår som må være oppfylt. Grovt sett kan det imidlertid nevnes at hevderen gjennom hevdstiden må ha brukt den aktuelle eiendommen som om han var berettiget til det og uten at det for øvrig foreligger et rettslig grunnlag for bruken. Reglene om hevdstid innebærer i utgangspunktet at bruken må ha funnet sted gjennom 20 år, og det skal følgelig nokså til for å få medhold i et slikt krav.

Dersom ingen av disse to vilkårene skulle være aktuelle i denne saken, vil dere under normale omstendigheter kunne nekte bruk av veien ned til båtplassen.

Del denne artikkelen: