Nødvendig reise og karantenehotell

Publisert: 17.03.2021
Emneord: ,

Ifm regjeringens innføring av karantenehotell ved ankomst Norge. Jeg har hjemmekontor i Spania fordi å jobbe derifra er bedre for min helse og forebyggende for å kunne være i 100 % stilling. Jeg har fast bosted i Norge. Anses dette som "unødvendig fritidsreise" hvor de kan pålegge meg karantenehotell?

Svar:

Jeg vil anta at så lenge ditt opphold i Spania ikke er yrkesrelatert, men helserelatert, så vil du måtte innrette deg etter karantenebestemmelsene. Men dette må du ta opp med hjemkommunen din, evt. ankomstkommunen i Norge. Med de nåværende reglene med testing, så vil vel ikke belastningen være uoverkommelig samtidig som det vel vil være trygt for deg og dine nærmeste å være sikre på at du ikke bringer med deg smitte du ikke kjenner til. Det vil også være betryggende for deg, siden du har en utfordrende helsesituasjon.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: