Ny bedriftseier ordner ikke opp i økonomisk rot

Publisert: 30.06.2021

Var eier av en bedrift med en del aksjer, og garantist for ett lån i bedriften. Solgte mine aksjer for nå 2 år siden. Ny eier har enda ikke ordnet nytt lån slik at han er garantist for bedriften selv. Jeg er enda ansatt, men trues stadig med oppsigelse og blir bedd om å si opp. Vil jo ikke det så lenge jeg enda er garantist. Bedriften betaler heller ikke ut feriepengene mine for de to siste årene. Hva kan jeg gjøre?

Svar:

Uavhengig av nye eierforhold og garantisforhold, har du som ansatt krav på å få utbetalt opptjente feriepenger. Det første du må gjøre er å rette et krav mot arbeidsgiver om utbetaling av feriepengene. Dersom arbeidsgiver fortsatt ikke vil utbetale feriepengene, kan du ta saken inn til Forliksrådet.

Når det gjelder avslutning av arbeidsforholdet og garantistansvaret, vil jeg anbefale deg å ta et møte med arbeidsgiver. Hvis det er slik at du selv ønsker å slutte, ligger forholdene til rette for at partene kan enes om en sluttavtale. En forutsetning for sluttavtalen bør være at partene finner en løsning på lånet i bedriften.

Del denne artikkelen: