Ny gjeldsordning etter sykdom

Publisert: 16.12.2020

Hvis det var grunnet medisinske årsaker til at man ikke greide å gjennomføre offentlige gjeldsordningen og kan dokumentere dette, kan man da få en ny mulighet for å få gjeldsordningen på nytt?

Svar:

https://lovdata.no/lov/1992-07-17-99/§6-1

Del denne artikkelen: