Nye kostnader lagt til fellesutgiftene

Publisert: 05.05.2021
Emneord:

Vi driver en restaurant, og eieren av bygget påstår å ha blitt pålagt av vegvesenet å betale for et gjerde langs en riksvei for noen måneder siden. Dette ble vi ikke fortalt om på forhånd, og eieren har etter at gjerdet er blitt fullført, lagt inn kostnadene under fellesavgifter. Vi synes dette er svært urimelig og lurer på om dette er en lovlig fellesavgift da vår forretning ikke har nytte av gjerdet.

Svar:

Normalt er fellesutgifter dårlig og mangelfullt definert/forklart i husleieavtaler. Men en hovedregel er likevel at det skal dreie seg om utgifter i motsetning til investeringer/oppgraderinger. Det skal altså være slikt som er nødvendig for å drifte eiendommen i det daglige, dvs utgifter som det er naturlig at fordeles mellom leietakerne og som det er forventbart at leietakerne er ansvarlige for. Men, det må altså ha med driften å gjøre. Det gjerdet du nevner, må derfor vurderes. Er det en investering i eiendommen, eller er det en konsekvens/virkning av driften? Det er vanskelig å si uten en helt konkret vurdering. Jeg vil anta at om det f.eks. står serveringsbord langs veien, slik at det er nødvendig å sikre mot biltrafikken, så kan det forsvares som en driftsutgift. Hvis det er en "mangel" ved eiendommen i henhold til reguleringsplan eller veiloven eller andre generelle regler, så vil det helle mot en investering i eiendommen, eller en oppgradering som gårdeier er forpliktet til å for å levere eiendommen til leietakerne. Gårdeier er ansvarlig for at eiendommen tilfredsstiller alle lover og reguleringer når den stilles til disposisjon for leietakerne, med mindre kravene har sitt utspring i leietakernes virksomheter. Disse forhold kan være nærmere og annerledes regulert i leieavtalen, og det som er avtalt vil gå foran.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: