Nye regler om farskap

Publisert: 17.06.2020

Jeg fant ut jeg var gravid forrige august, og bestemte å beholde barnet. Faren ville at jeg skulle ta abort, og jeg lovte han at jeg ikke skulle gi han opp som far. Nå har jeg hørt om den nye barneloven 35 som gikk inn fra 1.1.20. Barnet ble født i april, så nå lurer jeg på om jeg er pliktig å gi opp faren eller ikke.

Svar:

Endingene i barneloven § 35 regulerer spørsmålet om foreldreansvar og ikke farskap. Reglene er således de samme hva gjelder farskap.

Endringen i barneloven § 35 innebærer at mor, selv om de ikke bor sammen, må melde fra dersom hun ikke ønsker at far skal få del i foreldreansvaret. På samme måte kan far melde fra at han ikke ønsker del i dette. Tidligere var det slik at mor automatisk fikk foreldreansvaret alene dersom ikke foreldrene var gift eller bodde sammen på det tidspunktet barnet ble født.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: