Nye Veier betaler ikke nok for ekspropriert eiendom

Publisert: 09.09.2020

Nye veier eksproprierer min eiendom. Mine bygninger var ikke ferdig bygd, og de sier nå at det ikke er noe ferdigattest og vil ikke betale. Bare veldig lite. Vi har gjort flere tekniske vurderinger og flere meglere. De er veldig forskjellige. Teknisk verdi er lignende. Kan du hjelpe meg å forstå hvor mye de må erstatte?

Svar:

Man har krav på full kompensasjon for den verdi man må gi i fra seg. Det forhold at en bygning mangler ferdigattest er naturligvis ikke et moment i seg selv som utelukker kompensasjon. Men denne saken egner seg lite i et slikt forum som dette slik at jeg vil naturligvis anbefale at du oppsøker juridisk bistand fra en eiendomsrettsadvokat.

Jeg vil videre anbefale at du ber Nye Veier om å gi tilsagn på at de betaler omkostningene til advokat/takstmann(megler) slik at du kan ivareta dine rettigheter her og besørge at du får full kompensasjon.

Men til syvende og sist vil spørsmålet om hva som utgjør "full kompensasjon" være et skjønnsmessig spørsmål.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: