Odelsgård på tvangssalg

Publisert: 14.12.2020

Familiegården: min mor er eldst og har en lillebror. Hun har skrevet fra seg odel til han, men ikke skrevet den fra seg om en utenforstående skulle kjøpe. Altså ikke fraskrivelse av odel. Hun har som jeg har forstått fortsatt odel. Nå skal gården tvangsselges. Kan hun ta den på odel for så og overdra den til meg ved kjøp?

Svar:

Eiendom med odelsrett skal fremdeles selges til markedspris. Så det er ikke slik at hun vil få den billigere fordi hun har odel. Hvis eiendommen overdras til utenforstående, vil det være en frist på 6 måneder for en som har odel, til å kreve eiendommen på odelsløsning. Men i dette tilfellet vil nok megler søke å få dette avklart på forhånd. Megler for selger er dermed rette vedkommende å kontakte om det er ønskelig å kjøpe eiendommen tilbake for din mor. Du kan evt. kjøpe eiendommen direkte selv, dersom mor fraskriver seg odel overfor deg, så slipper man dokumentavgift i to omganger dersom det likevel er du som evt. skal eie eiendommen. Hvis din mor har odel så vil hennes linje(barn) som regel også ha det.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: