Offentlig forsvarer til tenåring

Publisert: 07.09.2020

Min sønn på 17 år har blitt stevnet i offentlig straffesak. På innkallelsen står det (med store bokstaver): ikke krav på offentlig forsvarer. Jeg trodde at alle mindreårige ville få gratis advokathjelp? Han har i en annen sak fått dette innvilget.

Svar:

Det er ingen bestemmelse som gir mindreårige en rett til offentlig oppnevnt forsvarer i enhver straffesak. Hvorvidt man har en slik rett eller ikke vil ha sammenheng med hvorvidt forholdet er erkjent, om det er utstedt et forelegg som ikke er vedtatt, og hva slags forbrytelse det er snakk om. Dersom det f. eks. dreier seg om promillekjøring vil man ikke ha krav på forsvarer.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: