Økonomiske rettigheter ved delt foreldreansvar

Publisert: 21.02.2018

Jeg er en far i en litt kinkig situasjon. Jeg har nylig gått fra min samboer, men vi bor fortsatt sammen for nå. Vi har en datter på to år, og vi tenker at det kan være greit med delt foreldreansvar når en av oss flytter. Jeg er student og hun er sykemeldt 100% , og går til behandling hos psykolog for depresjon, utmattelse og søvnproblemer. Jeg lurer på hvilke økonomiske rettigheter vi begge har når vi flytter vekk? Og hvordan er det med omsorg mens hun er syk slik som nå? (Klarer å gjøre lite).

Svar:

Når dere ikke er samboere vil dere har krav på dobbel barnetrygd. Enten delt dersom barnet skal være 50/50 hos hver av dere, eller til den av dere som barnet skal bo fast med. I tillegg vil en av dere kunne få rett til støtte til enslig forsørger og overgangsstønad dersom barnet bor mest hos en av dere. Dere bør kontakte NAV for informasjon om deres økonomiske rettigheter.

Dersom du er bekymret for om moren ikke er istand til å ta seg av barnet så bør du så langt du har mulighet ta mer av omsorgen. Trenger du bistand til avlastning kan du også henvende deg til barnevernet.

Del denne artikkelen: