Omtvistet krav sendt til inkasso

Publisert: 22.03.2021
Emneord: ,

03.10.18 fikk jeg en regning jeg hadde spørsmål til. Etter avtale med entreprenør betale jeg deler av beløpet og resten skulle jeg betale etter møte. Han brøt flere avtaler og vi kom ingen vei. I dag får jeg brev om inkassovarsel. Det viser seg at de overtok kravet 17.10.18. Dette har jeg ikke hørt noe om før nå. Så spørsmålene er:

1. Har selskapet lov til å ikke sende beskjed til meg mens rentene løper på kravet?

2. Kan jeg stille entreprenøren til ansvar for brudd på avtale?

Svar:

Dersom et beløpet er omtvistet skal det ikke skje inndrivelse ved inkasso. Dersom dere er uenige om betalingstidspunkt for restbeløpet, så vil det være tvist om kravet er forfalt.

Det kan fortsatt løpe forsinkelsesrenter enten fra avtalt forfallsdato eller fra 30 dager etter skriftlig krav om å betale.

Del denne artikkelen: