Onkler selger arv etter bestefar

Publisert: 26.08.2020

Angående arv etter besteforeldre. Min mor har gått bort og da står vel jeg i lik stilling som hennes søsken, siden jeg er enebarn. Nå er har min bestefar gått bort, og mine onkler holder på å selge en hytte mine besteforeldre eier. Og jeg regner med at pengene etter den hytta blir fordelt likt mellom onklene mine, det er snakk om ca 350 000 kr på hver, hvis de utelater meg. Men blir det regnet som en del av arven deres, når min min bestemor går bort? Eller er det en gave, og jeg må bare glemme det?

Svar:

Det er riktig at du da trer inn i din mors sted i arverekken. Din bestemor kan selge hytta. Hva som kan gjøres med salgssummen, vil avhenge av om hun sitter i uskiftet bo etter din bestefar eller ikke. Den som sitter i uskiftet bo, kan f. eks. ikke gi bort gaver som står i misforhold til verdiene i uskifteboet. Om det skal gis forskudd på arv, har alle arvinger rett til å få like mye.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: