Ønsker å adoptere voksent fosterbarn

Publisert: 24.09.2021

Jeg ønsker å adoptere et fosterbarn som nå er voksen. Hun kom til oss når hun var 5 mnd. Og flyttet for seg selv når hun var 18 år. Min mann er død. Hennes foreldre og eneste biologiske søster er døde. Hun og hennes kjernefamilie med mann og barn har alltid vært i vår familie. Ønsker at hun skal ha samme juridiske rettigheter og føle at hun har samme tilhørighet som mine andre biologiske 4 barn. Dette er selvsagt noe hun sterkt ønsker . Hvordan går jeg frem?

Svar:

Reglene for voksenadopsjon følger av adopsjonslovens § 16:

En person som har fylt 18 år, kan adopteres bare hvis det er klart sannsynlig at adopsjonen vil bli til beste for personen. Adopsjonssøkeren må dessuten ha oppfostret personen i minst 6 år, med mindre andre særlige grunner taler for adopsjon. I vurderingen skal det legges særlig vekt på tilknytningen mellom søkeren og den som søkes adoptert, den familietilknytningen som måtte falle bort ved adopsjonen, og eventuelle søsken som søkeren skal adoptere samtidig.

Ut fra det du skriver så synes du å oppfylle kriteriene for adopsjon. Dersom du går inn på sidene til BUFDIR finner du søknadskjema og fremgangsmåten ved adopsjon.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: