Ønsker å avslutte vikariat før oppsigelsestid for å tre inn i ny stilling

Publisert: 08.04.2021

Jeg er ansatt i et vikariat på 10 måneder. Jeg har undertegnet en kontrakt som tilsier 3 måneders oppsigelsestid. Er det lov i et vikariat på kun 10 måneder? Jeg er nå blitt tilbudt en fast stilling et annet sted. De ønsker at jeg skal starte fortest mulig, for eksempel at jeg slutter i nåværende vikariat etter 1 måned. Kan jeg da sykemelde meg fra vikariatet mitt i oppsigelsestiden og jobbe lovlig i ny stilling dersom jeg ikke mottar sykepenger av NAV?

Svar:

Det er tillatt å avtale tre måneders oppsigelsesfrist i et vikariat. Arbeidsgiver kan ha interesse av dette f. eks. dersom det er noe opplæringstid i stillingen og det er vanskelig å skaffe en erstatter. I og med at du har forpliktet deg til tre måneders oppsigelsesfrist er mitt råd å akseptere nytt arbeidstilbud om fast stilling, og deretter si opp vikariatet og gå i dialog med nåværende arbeidsgiver om å få gå fra stillingen før avtalt oppsigelsesfrist. Det er dessverre ingen løsning å sykemelde seg fra nåværende stilling for å tre inn i den nye stillingen, så her er du avhengig av en avtale med nåværende arbeidsgiver om kortere oppsigelsesfrist.

Del denne artikkelen: