Ønsker å bruke eget grunnvann

Publisert: 29.10.2021

Gården har grunnvann på eiendommen som er benyttet av tidligere gårdseiere langt tilbake i tid. I løpet av de to siste generasjonene har naboen bygget anlegg og benytter seg av grunnvannet uten tillatelse eller lignende fra oss (vannkilden langt inn på vår eiendom, ikke grense). Jeg skal overta gården og ønsker at vår gård igjen skal benytte seg av vannet på vår eiendom. Hvordan gå frem? Naboen er ikke interessert i å slutte og bruke vannet, og jeg er redd for at de har krav på hevd.

Svar:

I utgangspunktet vil rettighetene til slikt grunnvann tilhøre grunneier jfr vannressurslovens § 13, og dette kan ikke benyttes av andre uten samtykke. Videre vil reguleringene i grannelova (naboloven) til dels få anvendelse i rettighetsspørsmålet her.

I ditt spørsmål så nevnes det hevd. Hevdstiden for bruktsrettighet over fast eiendom er 20 år. Hevd forutsetter videre at vedkommende skal ha anvendt retten i den tro at bruken har vært rettmessig. En avtalt eller "tålt" bruk fra grunneieren vil ikke gi en slik hevdet rett.

Jeg vil råde deg til å søke juridisk bistand hos spesialister innen fast eiendom for videre bistand i saken.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: