Ønsker å endre eierbrøk i leilighet

Publisert: 12.10.2020

Jeg og samboer tok opp boliglån på 2 500 000 sammen. Han hadde 1 million i egenkapital (boligverdi 3 500 000). Vi fordelte det slik at jeg da eide 33 % og han resten. Vi har felles økonomi og deler på alle utgifter 50 %. I år har vi hatt avdragsfrihet i lengre tid pga. permittering hos han. Jeg føler det blir litt skeivt med eierandelen beskrevet over. Tips til hva som hadde vært "rettferdig" for begge å fordele dette? Eie likt og skrive i en samboeravtale at han har rett til å få ut 1 million ved eventuelt salg.

Svar:

En eierbrøk står fast bare så lenge dere er enige om den. Som samboere har dere avtalefrihet og det er fullt mulig å lage en samboeravtale hvor dere enes om å eie boligen med 50 % hver. Det mest naturlige vil da være at du kjøper deg inn ved endring av eierbrøk. Dersom din samboer er enig i at du kan kjøpe deg opp er et nærliggende alternativ at han da reduserer sin del av gjelden og du øker din tilsvarende, slik at han øker egenkapitaldelen og reduserer sin gjeldsandel.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: