Ønsker å kreve full foreldrerett

Publisert: 15.02.2021

Jeg ønsker å kreve full foreldrerett. Min sønn på 6 mnd og jeg bor et par timer unna barnefar. Jeg opplever at barnefar setter meg ut av spill. Han møter på samvær bakfull. Bryter avtaler om tidspunkt. Kommer sammen med ny dame uten forvarsel, 1 måned etter brudd. Truende oppførsel på melding. Sender stygge meldinger. Jeg prøver å skjerme barnet for stress og reaksjoner jeg får av å ha dette samarbeidet

Svar:

Jeg er litt usikker på om du mener foreldreansvar eller om du mener at det ikke skal være samvær mellom far og barnet.

Hva gjelder dette første, foreldreansvar, så skal det mye til før en forelder fradømmes dette. Typisk vil dette kunne være aktuelt der en forelder viser seg totalt uskikket til bidra positivt i barnets liv eller der en forelder vanskeliggjør beslutninger som ligger under foreldreansvaret.

Hva gjelder full stans av samvær er også dette noe som krever svært gode grunner. Avgjørende vil være hva som antas å være best for barnet. Det er en presumpsjon for at barn vil profitere på kontakt med begge foreldre, men dette er naturligvis ikke alltid situasjonen. Spørsmålet knyttet til hvilken kontakt barnet skal ha med den respektive forelder vil bero på en helhetsvurdering av hva som fremstår som den beste løsningen for barnet.

Jeg vil anbefale deg å begjære mekling ved familievernkontoret for å få bistand til å komme i en hensiktsmessig prosess med far. Skulle ikke dette føre frem bør du vurdere bistand fra advokat og slik at spørsmålet kanskje må bringes inn for domstolen.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: