Ønsker å kreve innleggelse

Publisert: 06.04.2021

Min mor mottar behandling, hvor hun går på medisiner daglig. I forbindelse med disse medisinene føler hun seg uvel og føler til tider for å ikke ta medisinene. Når hun har glemt å ta medisin føler hun seg bedre, hvor hun ikke kan se at hun går tilbake til å bli syk med disse medisinene. I den anledning ønsker hun å bli innlagt for å bli observert hvordan kroppen hennes reagerer uten medisiner. Har man noe krav på innleggelse for kontroll i forbindelse med en allerede pågående behandling?

Svar:

Dette må du ta opp med din mors fastlege eller pasientombudet.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: