Ønsker å reservere seg mot forsikringsavtalen til jobben

Publisert: 28.09.2021

Har en arbeidsgiver saklig grunn til å nekte ansatte å bli unntatt fra en kollektiv forsikringsordning (f.eks. en helseforsikring) dersom forsikringsavtalen mellom arbeidsgiveren og forsikringsselskapet åpner for å reservere seg fra å være med i ordningen?

Svar:

Hvis det er en åpning for at ansatte kan reservere seg mot ordningen, vil det ikke være noe i veien for at den ansatte meddeler dette til arbeidsgiver eller til forsikringsselskapet. Selv om det ikke er reservasjonsmuligheter i avtalen mellom arbeidsgiver og forsikringsselskap, så står det uansett den ansatte fritt å ikke benytte seg av ordningen om den ansatte skulle bli syk likevel.

Men, det kan være at det er spesielle helseforhold på arbeidsplassen, eller at arbeidsgiver har tegnet forsikringen for å sikre at ansatte ikke blir stående i helsekø og være inaktive pga. sykdom. Da kan det være spørsmål om hva som står i arbeidsavtalen om forsikringsordninger. Hvis det ikke står noe, så vil det alltid være slik at det er opp til den ansatte å velge hvilken helsehjelp som den ansatte ønsker å benytte. Hvis den ansatte velger bort en helsehjelp basert på en helseforsikring, og det ender med langt sykefravær, så er det et uløst spørsmål om den ansatte kan sies opp av denne grunn, selv om sykdom i et normaltilfelle ikke kan benyttes som oppsigelsesgrunn. Det er ikke utenkelig at det vil bli vektlagt om den ansatte hadde gode grunner for å vente på et offentlig tilbud når en helseforsikring ville medført raskere behandling. Men det vil være en konkret vurdering som det ikke er mulig å si noe om så lenge en ikke har noen rettspraksis på området. Men den ansatte vil løpe en risiko, liten eller stor for at dette vil bli vektlagt om en arbeidsgiver går til oppsigelse på denne grunn.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: