Ønsker å se skifteattest etter en inngift tante

Publisert: 23.11.2020

Jeg ønsker å se skifteattest etter en inngift tante. Hun var gift med min onkel som døde 2001. Selv døde hun i 2012. Min onkel og inngifte tante var barnløse og hun satt i uskiftet bo til hun døde. Jeg har ikke fått vite om hennes død og heller ikke om noe skifte etter min onkel som var bror til min avdøde mor. Kan hennes søsken ha arvet alt. Kan min inngifte tante ha testamentert bort hele boet hvis det ikke var testamente? Hvor kan jeg henvende meg for å få se skifteattesten?

Svar:

Det er tingretten der din tante bodde da hun døde som utsteder skifteattest. Du kan henvende deg dit.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: