Ønsker å sikre ny kone ved dødsfall

Publisert: 27.10.2020

Emne uskiftet bo eller andre løsninger: Jeg er gift med en utenlandsk dame, hun har ingen pensjon derfra. Jeg har et barn fra tidligere ekteskap, og vi har et felles barn. Jeg vil sikre at min kone ikke må betale ut arv dersom jeg dør først. Yngste datter er 11 år og eldste datter er 32 år.

1. Hva sier reglene?

2. Hvilke muligheter har vi?

Svar:

Din ektefelle har ikke rett til å sitte i uskiftet bo med dine barn. Siden det yngste barnet er umyndig, vil et forhåndssamtykke være vanskelig.

En løsning kan være at du gir din ektefelle bruksrett til bolig, og testamentere så mye som mulig til henne. Dette må imidlertid vurderes konkret, slik at bruksretten ikke "kolliderer" med reglene om pliktdelsarv.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: