Ønsker å sikre uskiftet bo

Publisert: 26.08.2020
Emneord: ,

Min ektefelle og jeg har hver to særkullsbarn. Vi ønsker gjensidig å innhente samtykke fra særkullsbarna om uskiftet bo når en av oss faller fra. Dette for å sikre den etterlatte økonomisk. Alle barna er myndige. Finnes det et standardisert skjema for slikt samtykke, eller må vi skrive en «unik» avtale? Må vi i så fall skrive en avtale for hvert enkelt særkullsbarn, eller kan alle skrive under på en felles avtale?

Svar:

Det er ikke noe offisielt skjema for dette. Dere må lage en avtale/erklæring hvor dette bekreftes. Dette kan gjerne gjøres i en felles avtale. Merk at det kan settes betingelser for samtykket til uskifte. Det kan f. eks. være praktisk å innta at dersom gjenlevende selger bolig eller fast eiendom, skal det skiftes for dette/disse aktiva. Noen inntar også forbud mot å pantsette/ta opp gjeld med sikkerhet i bolig. Her kan det tilpasses etter de behov man har. Det kan selvsagt også kun gis et helt vanlig samtykke, uten slike betingelser. Reglene i arveloven om råderetten og begrensninger i uskiftet bo vil gjelde uansett.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: