Ønsker å ta opp sak mot forsikringsselskap

Publisert: 23.06.2021

Jeg ble overkjørt av en truck på jobben i 2016, foten ble skadet, fikk crps, fikk utbetalt erstatning sommer 2020, jobber noen timer i uken. Nå er smertene så ille at jeg snart ikke klarer å gå. Forsikringsselskapet til arbeidsgiver bruker ett annet selskap til å forhandle. Selskapet betalte ikke hele honoraret, dekket selv 53 000 kr. 70 % ufør i dag. Kan jeg ta opp saken igjen? Tør jeg å gå på en ny runde? Trenering, bytter saksbehandler hos forsikringsselskapet. Når er fristen?

Svar:

Fristen for etteroppgjør/ gjenopptak ved yrkesskadesak er 5 år fra tidspunktet du fikk oppgjør. Om du bør gå videre med saken dersom selskapet nekter gjenopptak, beror på en vurdering av risikoen for kostnader versus sannsynligheten for mer erstatning. Denne vurderingen bør du innhente hos en advokat med spesialkompetanse på personskadeerstatning.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: