Ønsker å treffe bortadoptert barnebarn

Publisert: 27.08.2021

Jeg har veldig lyst å se mitt barnebarn, men hun er adoptert. Kan jeg få samvær tror du? Eller må jeg gå mot sak med barnevernet?

Svar:

Barnevernloven har egne bestemmelser om besøkskontakt mellom biologiske foreldre og barn etter adopsjon, men dessverre ikke for besteforeldre. I utgangspunktet innebærer en adopsjon at alle rettslige bånd mellom biologiske foreldre og adoptivbarnet blir brutt. Det medfører også begrensninger i besteforeldres rett til samvær med barnebarna. Frem til barnet er 18 år har du dessverre ikke noen lovfestet rett til samvær og heller ikke mulighet til å kreve dette i en rettslig prosess. Etter barnet fyller 18 år velger barnet dette selv.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: