Ønsker at adopsjonsprosessen skal gå raskere

Publisert: 28.09.2021

Min kone og jeg ønsker å adoptere hennes nevø fra et annet land, fordi faren til nevøen døde. Moren til barnet er svært ressurssvak og fattig, med en familie som utgjør risiko for barnet. Hun ønsker at vi skal adoptere. Nevøen bor nå sammen med farmor som er syk og ikke i stand til å ta seg av barnet i lengden. Per i dag forsørger vi barnet økonomisk. Hvordan kan vi få barnet til Norge fortest mulig? Finnes det en raskere måte enn den vanlige lange søknadsprosessen?

Svar:

Det kreves forhåndssamtykke til adopsjon fra Bufetat, for å få gjennomført en adopsjon av et barn fra utlandet. Dette innebærer at dere blir godkjent for internasjonal adopsjon av Bufetat.

Dersom dere gjennomfører adopsjonen i barnets hjemland først, vil det fortsatt bli stilt krav om godkjenning av norske myndigheter for at adopsjonen skal være gyldig i Norge. Det vil da bli foretatt en helhetsvurdering av adopsjonen, hvor barnets beste er det styrende prinsippet for vurderingen. Det er dessverre bare unntaksvis at slike adopsjoner anerkjennes. Praksis for anerkjennelse av adopsjoner er særlig streng dersom en av adoptivforeldrene er i familie med barnet, dersom barnet har biologisk familie i landet det kommer fra, slik dere beskriver situasjonen deres.

Det er derfor svært viktig at dere går frem på riktig måte, slik at adopsjonen blir anerkjent og godkjent av norske myndigheter.

Det er dessverre ikke noen måte å få denne prosessen til å gå raskere, da den er ment å være grundig for å være sikker på at barnet får gode nok foreldre og at adopsjonen er til det konkrete barnets beste.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: