Ønsker at søsken skal arve alt

Publisert: 14.08.2020

Kan man gi avkall på arv etter man har takket ja? Vi er 3 søsken som arver min far som døde for et år siden. Vi har privat skifte hvor alle takket ja til arven i fjor. Jeg ønsker nå å gi avkall på arven til fordel for mine to søsken, lar det seg gjøre?

Svar:

Dersom det kun er overtatt til privat skifte, kan du likevel takke nei til arven når det skal fordeles/utloddes. Merk at det er litt avhengig av om du har egne arvinger osv om du kan si fra deg arven til fordel for dine søsken, eller om det da er dine arvinger som trer inn i ditt sted. Merk også at dette kan stille seg annerledes i forhold til dine egne kreditorer.

Du kan selvsagt uansett velge å gi fra deg det du har arvet til dine søsken selv om arven allerede skulle være oppgjort. Det kan imidlertid få noen skattemessige konsekvenser, særlig om det er snakk om fast eiendom.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: