Ønsker barnefordelingssak gjenopptatt på grunn av misforståelse

Publisert: 18.03.2021

Jeg har inngått et forlik i en barnefordelingssak. Problemet er at jeg er uenig i det som står om fast samvær. Spurte min advokat to ganger om hva det innebar før jeg signerte, da ordlyden var vanskelig å forstå. Det sto et samvær annenhver uke, overnatting annenhver helg. Da jeg mente at kun annenhver helg skulle være fast. Spurte advokaten og hun bekreftet det. Nå er jeg i tvist med barnefar om dette. Kan man få saken gjenopptatt pga. slike misforståelser? Barna ønsker heller ikke mer samvær enn nå.

Svar:

All den tid det er inngått et rettsforlik må det foreligge særlige omstendigheter dersom retten skal komme frem til en annet resultat. Dog skal alltid barnas beste være førende og slik at retten skal behandle saken og fastsette et annet resultat dersom det gjør seg gjeldende omstendigheter som tilsier at aktuelle løsning ikke er til det beste for barna.

Det skal samtidig bemerkes at retten (og muligens sakkyndig, dersom dette var oppnevnt i anledning saken) har vurdert den inngåtte løsning å være i tråd med barnas beste. I så henseende vil det ikke i seg selv være et argument for endring av avtalen at en av partene ikke har oppfattet rettsforliket riktig.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: