Ønsker bot fjernet fra politiattest

Publisert: 18.05.2021
Emneord:

Jeg fikk en bot for paragraf 310 i 2018. Jeg søkte om jobb innen helse og da kommer denne på politiattesten. Er det mulig å få den fjernet? Evt hvor lenge blir den stående der?

Svar:

Det er ikke mulig å begrense innholdet i en politiattest. Politiattesters innhold reguleres av formålet med politiattesten. Generelt vil en politiattest opplyse om alvorlige straffbare forhold som er ferskere enn 10 år. Politiattest for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige har ingen tidsbegrensning.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: