Ønsker farskapstest

Publisert: 27.08.2021

Jeg er ganske sikker på at jeg ikke er biologisk far til et barn som jeg i sin tid bekreftet farskap til, basert på en blodprøve og påstand fra mor. Spørsmål: Jeg vet jeg kan kreve DNA-test for å bevise min rett, men før jeg går rettens vei: Vil barnet kunne kreve å få pliktdelsarven hvis DNA-test viser at jeg ikke er barnets biologiske far? Vil jeg kunne få erstatning for 18 års innbetalt bidrag hvis DNA-test viser at jeg ikke er barnets far?

Svar:

Du kan kreve DNA-testing for å avklare om du er far til barnet eller ikke. Dette kan du få hjelp til ved å kontakte NAV. De vil bistå deg med å kreve testing hos fastlegen av både deg, barn og mor til barnet.

Dersom du viser deg å ikke være far til barnet og dette blir registrert, vil ikke lenger barnet ha rett på pliktdelsarv fra deg.

Du har også rett til å kreve bidrag tilbakebetalt. Dette får du tilbakebetalt direkte fra NAV etter søknad, ikke fra barnets mor.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: